order essay online

خدمات چرخه حیات پروژه :

انگیزه­ ی تعریف و شکل­ گیری هر پروژه، پاسخ به یک خواست یا نیاز کارفرما است که این خواست یا نیاز معمولا مربوط به اهداف کسب و کار و وجود یک پتانسیل در بازار می باشد.Untitled2

ازآنجا که صنعت ساختمان از حوزه­ های مهم ارزش آفرین و محرک مهم چرخ اقتصادی کشور است و عدم قطعیت ­های فراوانی نیز در این حوزه وجود دارد برآن شدیم جهت دستیابی و تسهیل در موفقیت پروژه­ های ساختمانی، زنجیره تامین این صنعت و خدمات مورد نیاز این چرخه را به صورت یکپارچه ارائه نماییم.

شرکت تدبیرگران اندیشه برنا با توجه به سابقه حضور در مدیریت پروژه­ های مشارکتی شهر تهران، مشاوره اقتصادی و برنامه­ ریزی تامین مالی پروژه­ های متعدد در صنعت ساختمان و تهیه و تدوین بسته ­های سرمایه­ گذاری، با شناسایی نیازهای تلویحی و تصریحی کارفرمایان و همچنین برخورداری از متخصصان مجرب در حوزه های مختلف، خدمات یکپارچه ­ی خود را در چرخه حیات پروژه در 5 سرفصل اصلی ارائه می­نماید:

  •       خدمات مطالعه امکان‌سنجی (FS)

  •       خدمات مدیریت طراحی

  •       مدیریت و برنامه‌ریزی تأمین مالی و تعیین ساختار اجرای پروژه (PDS)

  •       مدیریت اجرای پروژه

  •       خدمات مدیریت بازاریابی و فروش/بهره‌برداری (MSM/OP)